Obavještenje za studente Fakulteta za ekologiju

Obavještenje za studente Fakulteta za ekologiju

by Admin NUBL -
Number of replies: 0

Predavanja kod prof. dr Srđa Popovića održaće se u petak, 19.11.2021. godine, informatički kabinet, u terminima:
13.00h - konsultacije i 
13.30h - predavanja.

Drugo obavještenje

Predavanja kod prof. dr Mesuda Adžemovića održaće se u petak, 19.11.2021. godine, amfiteatar 28, u terminima:
13.00h - konsultacije i 
13.30h - predavanja.
 Zatim,

Predavanja kod prof. dr Jele Ikanović održaće se u petak, 19.11.2021. godine, amfiteatar 27, u terminima:
13.00h - konsultacije i 
13.30h - predavanja.

Konsultacije kod prof. dr  Nenada Sakana održaće se u petak, 19.11.2021. godine, kabinet koordinatora za nastavu, u 13.00h. Predavanja će se održati u subotu, 20.11.2021.godine sa početkom u 10.00h.