Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik

by Admin NUBL -
Number of replies: 0

ENGLESKI JEZIK

TEST 1.

BODOVI/25

? MILICA                                                                                        15

ALEKSIĆ GORANA                                                                                 18

BAJIĆ                                                                                              15

BLAGOJEVIĆ IVANA                                                                  14

BOROJEVIĆ IVANA                                                                     24

ČOLIĆ HELENA                                                                            15

ČORIĆ IRMA                                                                                 25

DERVIŠIĆ DIJANA                                                                                  24

DOŠENOVIĆ ANABELA                                                             19

DUCANOVIĆ TATJANA                                                              18

ĐURIĆ ANA                                                                                   22

ĐURIĆ IVANA                                                                              25

GRAČANIN ŽELJANA                                                                 21

GRGIĆ ELMA                                                                                20

JOTANOVIĆ JOVANA                                                                 25

KARLAŠ IRENA                                                                            23

KEREZOVIĆ NIKOLINA                                                             25

KNEŽIĆ IVANA                                                                            23

KOVAČEVIĆ ĐORĐE                                                                  19

KRČMAR MATEA                                                                         19

MALEŠEVIĆ TANJA                                                                     20

MALEŠEVIĆ ZORANA                                                                25

MIŠIĆ ANĐELA                                                                            22

MITROVIĆ JELENA                                                                      10

POPOVIĆ MAJA                                                                            17

RANKOVIĆ ALEKSANDRA                                                       25

ROMANIĆ IVANA                                                                        25

S. DAVID                                                                                        25

SAMARDŽIJA JANA                                                                    22

SEJMANOVIĆ NIKOLINA                                                                      14

SIMIĆ LJILJANA                                                                           25

SKENDERIJA TAMARA                                                              25

ŠKRBIĆ KRISTINA                                                                                  24

ŠUĆUR ANA                                                                                              20

ŠVRAKA VASILIIJE                                                                     18

TAMBIĆ MARIJANA                                                                    19

TOMIĆ ALEKSANDAR                                                                17

TRKULJA TAMARA                                                                     25

VRHOVAC MILOŠ                                                                        19