Novosti

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PROF. ASIM PRASKIĆ ODRŽATI KOLOKVIJUME U SLEDEĆIM TERMINIMA:

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PROF. ASIM PRASKIĆ ODRŽATI KOLOKVIJUME U SLEDEĆIM TERMINIMA:

by Admin NUBL -
Number of replies: 0

04.12.2021. U 10:00 ČASOVA (DIDAKTIKA, INTEGRISANI KURIKULUM) 

04.12.2021. U 11 ČASOVA (METODOLOGIJA PEADGOŠKIH ISTRAŽIVANJA)